BEHANDLING AF DLBCL (NON-HODGKIN LYMFOM)

Det er med lymfekræft som med alle andre former for kræft. Jo tidligere sygdommen opdages, og diagnosen stilles, jo bedre er udsigterne. Der findes forskellige typer af behandling og din behandlingsplan tager altid hensyn til din alder og hvor udbredt kræften er.