FEM GODE RÅD TIL HVERDAGEN MED DLBCL

Det er et hårdt slag at få stillet diagnosen DLBCL, og hverdagen vil være præget af behandling og gentagne kontrolbesøg på hospitalet. Der findes mange forskellige former for non-Hodgkin lymfom, og derfor er det også forskelligt, hvordan og i hvilken grad sygdommen påvirker dig i hverdagen.