23.04.2021

Behandling af DLBCL

Hør Peter Brown, der er overlæge på Rigshospitalet, fortælle om behandlingen af diffust storcellet B-celle lymfom, DLBCL.